Ova služba je zadužena za poslove:

– Koordiniranja i nadzora organizacije vjerskih aktivnosti u medžlisima i džematima, organiziranje kolektivnih dženaza, tradicionalnih dova, otvorenja džamija i drugih objekata Islamske zajednice

– Edukacije glavnih imama i imama, hatiba, vjeroučitelja i vjeroučiteljica; kao i vrednovanje njihovog rada

– Obilazak mekteba i uvid u održavanje mektebske nastave; izradu studija, programa i projekata iz nadležnosti službe

– Izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu iz nadležnosti službe, kao i pružanje stručne pomoći muftiji prilikom praćenja rada i saradnje sa ustanovama Islamske zajednice

– Nadzor održavanja nastave islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, te praćenje i vrednovanje rada vjeroučitečja i vjeroučiteljica, kao i organiziranje njihovog stručnog usavršavanja, te praćenje rada aktiva vjeroučitelja i prikupljanje podataka za potrebe evidencija Rijaseta koje se odnose na vjeronauku i vjeroučitelje

– Stručne poslove muftijstva kod provođenja odluka viših organa Zajednice i druge slične poslove

 

Rukovodilac ove službe je dr. Samed Omerdić.

samed omerdic

Samed Omerdić je rođen 02.08.1987. godine. Završio je Anadolu Imam-hatip medresu u Balikesiru. Fakultet islamskih nauka i magistarski studij iz oblasti temeljnih islamskih nauka i savremene teologije na Katedri za akaid i ilmu-l kelam završava u Bursi, Republika Turska. Doktorirao je iz oblasti Akaida na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Radio je kao odgajatelj u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, zatim kao predavač turskog jezika, te honorarno posao imama, hatiba i muallima u džematima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Radio je kao Viši referent za vjerska pitanja u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu. Objavljuje autorska naučna djela i prijevode u stručnim i znanstvenim časopisima te publicistikama. Djela, studije i radovi napisani su iz oblasti: akaida, opće teologije, uporednih religija, filozofije religije, te teologije kulture.